SEOquake là gì?

SEOquake là một plugin miễn phí cho trình duyệt của bạn, cung cấp cho bạn dữ liệu tìm kiếm không phải trả tiền chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hiện tại tương thích với Mozilla Firefox, Google Chrome và Opera, SEOquake có thể cung cấp các thông số về danh sách trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Cùng với dữ liệu nghiên cứu tự nhiên, SEOquake cung cấp các công cụ hữu ích khác bao gồm Kiểm tra SEO, báo cáo Mật độ từ khóa, phân tích Liên kết nội bộ / bên ngoài và thậm chí cả số liệu xã hội.
 

Tuy nhiên, công cụ này không giới hạn trong kết quả tìm kiếm. Tại bất kỳ thời điểm nào trong khi duyệt một trang web, bạn có thể kích hoạt SEOquake và xem xét một loạt báo cáo về giá trị SEO của trang web.

Khi nói đến chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn, điều quan trọng là phải tận dụng tất cả các công cụ theo ý của bạn để bạn có thể phản ứng nhanh chóng và phù hợp. SEOquake có khả năng vô tận về những thông tin bạn có thể khám phá. Từ phân tích SERP đến chẩn đoán trang, SEOquake có thể cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết để đưa ra chiến lược hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn trong tương lai.

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng SEOquake trên trang web SEOquake.

Hỗ TrợMenu6Liên Hệ Ngay
Top